داشتن نماد اعتماد ، برای هر سایتی مهم است.

هپی لند سنتر نیز جهت گسترش فعالیت خود در فضای مجازی دارای اینماد می باشد.

اینماد